Västgöta- Dals Skytteförbund

Den sista december 2009 avslutade Västgöta- Dals Skytteförbund sitt arbete inom de ramar de tidigare bedrivit sin verksamhet. Föreningen hade då valt att gå vidare genom att ingå i de större förbunden Svenska Skyttesportförbundet. Detta med en viss reservation för enstaka evenemang som planerats tidigt på året och som därmed planerats inom en god tid innan årsskiftet.

De föreningar som tillhörde förbundet tidigare övergick då till Västsvenska Skyttesportförbundet samt Västergötlands Skyttesportförbund.

Då förbundet lagt ner sin verksamhet har även de informationskanaler som de byggt upp genom åren avslutats. Den som söker efter information om Västgöta – Dals Skytteförbund bör istället exempelvis gå till gällande förbunds hemsida där all information om de föreningar som ingår i förbundet kommer att presenteras där.

Västsvenska Skyttesportförbundet:

Det Västsvenska Skyttesportförbundet är idag uppdelat i tre avdelningar, gevärssektion, pistolsektion samt lerduva/viltsektionen. Dessa avdelningar har även ett flertal föreningar och avdelningar under sig. Ett exempel är gevärssektionen där allt från de svagare luftgevären till de betydligt starkare AK-4:orna samsas. För närvarande (2014) finns följande grenar inom gevärsskytte – AK-4, Gevär 6,5, Korthåll, K-Pist samt Luftgevär.

Västergötlands Skyttesportförbund:

I likhet med förbundet ovan är Västergötlands Skyttesportförbund uppdelat i sektioner och ett flertal föreningar. De sektioner som finns här är viltmål, lerduva, gevär och pistol. Här delas alltså viltmål och lerduva upp så de får en egen sektion var till skillnad mot förbundet ovan som ligger under samma avdelning. Det kan tyda på att Västergötlands Skyttesportförbund har en större verksamhet inom just dessa två områdena.