Sportskytte i Sverige

Sportskytte är en hobby som fångar mångas intresse. Inom hobbyn finns det dessutom många olika typer av verksamheter och tävlingsformer. Nedan tänker vi gå igenom några av de som är vanligast i Sverige och hur man själv kan engagera sig i sporten.

skidskytte_166156304

Totalt finns det i Sverige åtta stycken skytteförbund med olika inriktningar. Dit räknas bland annat Svenska skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Jägarförbundet.

Pistolskytte

Om man är intresserad av pistolskytte så är föga förvånande Svenska Pistolskytteförbundet det förbund man bör ansluta sig till. Det finns inom pistolskytte många olika discipliner. Dels så finns det precisionsskjutning där man skjuter mot en pistoltavla på 25 meters avstånd.

Utöver det så finns det bland annat skid och springskytte, luftpistol och fallmål.

Jaktskytte

Om man även är intresserad av att jaga så kan det vara mycket passande att börja träna och tävla jaktskytte. Dessa är tävlingar med regler skrivna av Svenska Jägareförbundet. Varje år hålls tävlingar på både nationell och internationell nivå.

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska skyttesportförbundet är en sammanslagning av ett antal tidigare skytteförbund, Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation. Där organiseras många olika typer av skytte, bland annat luftgevärsskytte vilket är mångas inkörsport till skyttet tack vare dess tillgänglighet och förhållandevis låga pris.